Takentreprenader

Vi utför alla slags takentreprenader

 – allt ifrån små garagetak till stora industribyggnader. Tegeltak på villor och hyreshus. Även demontering och hantering av eternittak.

Ostkustens Tak är en av Skandinaviska Tätskiktsgarantier AB’s auktoriserade entreprenörer. Alla våra takentreprenader omfattas I samarbete med If Skadeförsäkring och utfärdar en 15-årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada. 

 

Copyright 2018 Ostkustenstak.se