Tätskiktssystem

Vi arbetar med ett flertal olika tätskiktssystem

Några exempel är:
– Låglutande tak
– Branta tak
– Parkeringsdäck
– Terrasser
– Gröna tak
– Tegeltak
– Betongpannor
– Demontering av eternittak
– Foamglas

Copyright 2018 Ostkustenstak.se